Els protagonistes

“Hi va haver un ‘boom’ immobiliari que ho va rebentar tot.”
Benjamín Eres
Llaurador
“Cal dignificar el treball dels llauradors i les llauradores.”
Susanna Ferrando
Llauradora
“L’expropiació del Pla Sud passà totalment desapercebuda per la societat.”
Empar Puchades
Activista en defensa del Territori
“Per donar salut a la gent, la terra ha de tindre salut.”
Vicent Martí
Llaurador
“Al camp cada any els preus fluctuen molt. És una loteria.”
Francesc Moncholí
Llaurador
“L’Horta no se pot deixar en mans de quatre especuladors.”
Robert Expósito
Llaurador
“La gent no sap que, per a fer l’horta, has d’invertir molts diners de bestreta.”
María Consuelo Biot
Llauradora
“La gent de València ha viscut d’esquena a l’Albufera.”
Vicent Moncholí
Llaurador
“És molt important que la gent jove toque i sàpia d’on venen els aliments.”
Bruno Muñoz
Llaurador
“El port és un monstre devorador.”
Mireia Vida
Llauradora
“L’Albufera és encara hui un llac que no té vegetació subaquàtica.”
Mario Giménez
Delegat de SEO Birdlife València
“Si fas agricultura ecològica, has de fer venda directa.”
Empar Martínez
Llauradora
“La terra sense aigua no aprofita per res.”
Blas Almenar
Síndic de la séquia de Tormos
“L’ampliació de la V21 és l’inici de la desvertebració de l’Horta Nord.”
Lluís Fontelles
Afectat enderrocament del Forn de Barraca i activista
“Si això no s’atura, l’horta d’Alboraia se l’acaben poquet a poquet.”
Ramon Gimeno
Afectat enderrocament del Forn de Barraca
“La nostra faena és portar l’aigua on toca cada dia.”
Pascual Broseta
Guàrdia de la séquia de Tormos
Vicent Martí
Llaurador

Susanna Ferrando
Llauradora

Robert Expósito
Llaurador

Vicent Moncholí
Llaurador

Francesc Moncholí
Llaurador

Empar Martínez
Llauradora

María Consuelo Biot
Llauradora

Benjamín Eres
Llaurador

Bruno Muñoz
Llaurador

Blas Almenar
Síndic de la sèquia de Tormos

Pascual Broseta
Guàrdia de la sèquia de Tormos

Mireia Vidal
Llauradora

Empar Puchades
Activista en defensa del Territori

Mario Giménez
Delegat de SEO Birdlife València

Lluís Fontelles
Afectat enderrocament del Forn de Barraca i activista

Ramon Gimeno
Afectat enderrocament del Forn de Barraca
Al Pati Produccions S.L., Dacsa Produccions S.L.
© 2020